Rozpočet

Rozpočet 2019

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet 2018

rozpočet 2018sb.pdf

Rozpočet 2017

závěrečný účet 2017

rozpocet_2017.pdf

Rozpočet 2016

závěrečný účet schválený 2016

rozpocet_2016.pdf

Rozpočet 2015

závěrečný účet 2015 staré bříště

rozpocet_2015.xls 

Rozpočet 2014

závěrečný účet 2014 staré břiště.pdf

rozpocet_2014.pdf

Rozpočet roku 2011

Příjmy  Rozpočet schválený Rozpočet upravený  Skutečnost k 31.12. 
Třída 1 - daňové příjmy             615,800               695,800           699,328 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy               69,100                 51,400             52,061 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy                         -                           -                       - Kč
Třída 4 - přijaté transfery               60,100               571,100           571,100 Kč
- z toho příjmy z vlastních účtů                         -               400,000           400,000 Kč
Příjmy celkem:               745,000 Kč      1,318,300 Kč     1,322,489 Kč
Výdaje       
Třída 5 - běžné výdaje             904,000               912,600           897,753 Kč
- z toho převody na vlastní účty                         -               400,000           400,000 Kč
Třída 6 - kapitálové výdaje                         -               185,000           185,000 Kč
Výdaje celkem:           904,000 Kč      1,097,600 Kč     1,082,753 Kč
           
Třída 8 - financování           159,000 Kč -       220,700 Kč -     239,736 Kč

Rozpočet roku 2007

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  

948 300

Nedaňové příjmy  

59 500

Kapitálové příjmy  

460 000

Dotace  

7 200

Financování  

42 000

Celkem  

1 517 000

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje  

1 007 000

- školství    
- kultura  

55 000

- místní hospodářství  

490 000

- státní správa a samospráva  

308 400

- ostatní  

150 600

Rezerva  

150 600

Kapitálové výdaje  

510 000

Financování    
Celkem  

1517 000

 

Rozpočet roku 2006

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy  

872 000

Nedaňové příjmy  

46 000

Kapitálové příjmy  

70 000

Dotace  

7 000

Financování  

507 000

Celkem  

1 502 000

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje  

1 002 000

- školství    
- kultura  

56 000

- místní hospodářství  

100 000

- státní správa a samospráva  

290 000

- ostatní  

556 000

Rezerva    
Kapitálové výdaje  

500 000

Financování    
Celkem  

1 502 000