Vítá Vás obec
Staré Bříště
Galerie Aktuálně úřední
deska
Obec Staré Bříště leží na Křemešnické vrchovině, která je součástí rozsáhlé Českomoravské vrchoviny, v jeho západní části, poblíž města Humpolce. Ten je i příslušnou obcí s rozšířenou působností. Spolu s dalšími 18 obcemi jsou Staré Bříště sdruženy do mikroregionu Zálesí.

Historie obce Staré Bříště

První písemná zmínka v historických dokumentech se váže k roku 1437. Obec Staré Bříště vždy byla součástí venkovského osídlení této části vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Ve 20 století, v rozmezí let mezi světovými válkami, až do let šedesátých, vládl v obci poměrně čilý společenský ruch. Byla zde hospoda, později pohostinství, kde se scházel organizovaný spolek dobrovolných hasičů a v hospodě samotné se pořádaly zábavy a tancovačky.

V roce 1958 bylo pohostinství zrušeno a postupně také, jak odcházeli nositelé tradic, zanikl i spolek hasičů. Na sklonku století se obec pomalu vylidnila a selská stavení převzala funkci rekreačních chalup. Poměr rekreačních chalup a chat k trvale obydleným usedlostem je v současné době výrazně nad 50%, ale řada jejich majitelů v obci de facto žije a bydlí. Nástupem třetího milénia začaly v obci opět ožívat různé kulturní a společenské aktivity.