Vítá Vás obec
Staré Bříště
Galerie Aktuálně úřední
deska
Obec Staré Bříště leží na Křemešnické vrchovině, která je součástí rozsáhlé Českomoravské vrchoviny, v jeho západní části, poblíž města Humpolce. Ten je i příslušnou obcí s rozšířenou působností. Spolu s dalšími 18 obcemi jsou Staré Bříště sdruženy do mikroregionu Zálesí.

Co se u nás děje

31. 8. 2019
21. 9. 2019
14. 6. 2019

Historie obce Staré Bříště

První písemná zmínka v historických dokumentech se váže k roku 1437. Obec Staré Bříště vždy byla součástí venkovského osídlení této části vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Ve 20 století, v rozmezí let mezi světovými válkami, až do let šedesátých, vládl v obci poměrně čilý společenský ruch. Byla zde hospoda, později pohostinství, kde se scházel organizovaný spolek dobrovolných hasičů a v hospodě samotné se pořádaly zábavy a tancovačky.

V roce 1958 bylo pohostinství zrušeno a postupně také, jak odcházeli nositelé tradic, zanikl i spolek hasičů. Na sklonku století se obec pomalu vylidnila a selská stavení převzala funkci rekreačních chalup. Poměr rekreačních chalup a chat k trvale obydleným usedlostem je v současné době výrazně nad 50%, ale řada jejich majitelů v obci de facto žije a bydlí. Nástupem třetího milénia začaly v obci opět ožívat různé kulturní a společenské aktivity.


 

 

 Obec Staré Bříště 
 Staré Bříště 11 

 396 01 Humpolec

Tel.: 724369347, 737865598
E-mail: obec@starebriste.cz
Web: www.starebriste.cz    

IČO:  00511234
B.Ú.: 3050855/0300

stažený soubor.png

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola