Nutná přeregistrace do služby SMS InfoKanál z důvodu GDPRV souvislostí s novou právní úpravou ochrany osobních údajů si vás dovolujeme požádat o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem informování o činnosti obce prostřednictvím služby SMS InfoKanál. Souhlas lze vyjádřit přeregistrací od 10.5.2018 formou SMS,webového formuláře nebo osobně na OÚ podáním vyplněného souhlasu se žádostí o registraci (viz Informovaný souhlas služby SMS InfoKanál.docx). Pokud nevyjádříte souhlas do 20.5.2018, budete ze systému SMS InfoKanálu vyřazeni. Informační leták k registraci viz Infoletak - Staré Bříště.pdf