Nutná přeregistrace do služby SMS InfoKanál z důvodu GDPRV souvislostí s novou právní úpravou ochrany osobních údajů si vás dovolujeme požádat o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem informování o činnosti obce prostřednictvím služby SMS InfoKanál. Souhlas lze vyjádřit přeregistrací od 10.5.2018 formou SMS,webového formuláře nebo osobně na OÚ podáním vyplněného souhlasu se žádostí o registraci (viz Informovaný souhlas služby SMS InfoKanál.docx). Pokud nevyjádříte souhlas do 20.5.2018, budete ze systému SMS InfoKanálu vyřazeni. Informační leták k registraci viz Infoletak - Staré Bříště.pdf


 Obec Staré Bříště 
 Staré Bříště 11 

 396 01 Humpolec

Tel.: 724369347, 737865598
E-mail: obec@starebriste.cz
Web: www.starebriste.cz    

IČO:  00511234
B.Ú.: 3050855/0300

stažený soubor.png

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava