Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

1.1.2014

 Vyhláška č. 3/2013

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

1.1.2014

 Vyhláška č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

1.1.2014

 Vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

1.1.2013 

 Vyhlaska c. 1/2012

Kopie platných podepsaných vyhlášek

 

Vyhlášky 1-3/2013

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Základní dokumenty obce

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty