Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2014Vyvěšeno: 14. 10. 2014
Sejmuto:

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 13. října 2014 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2  písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové  výsledky voleb do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 10. a 11. října. Na základě rozhodnutí prezidenta republiky, uveřejněného pod č. 112/2014 Sb., se ve dnech 10. a 11. října 2014 konaly v  souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, řádné volby do zastupitelstev obcí, městysů, měst, statutárních měst, zastupitelstva hl. m. Prahy a do  zastupitelstev městských částí a městských obvodů územně členěných  statutárních měst a městských částí hl. m. Prahy (dále jen ˙obec˙).

Další termíny: Po uplynutí 10. dne ode dne vyhlášení zjistit u příslušného soudu (v našem případě Krajský soud v Českých Budějovicích), zda nebyl podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování (24. října 2014). Pokud návrh na neplatnost voleb nebyla podána, musí dosavadní starosta svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo nejpozději  do 15 dnů ode dne, ve kterém uplynula výše uvedená desetidenní lhůta. Svolání ustavujícího zasedání (tak jako každého jiného zasedání) musí být učiněno nejméně 7 dní před jeho konání zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. Při dodržení všech lhůt je nejbližším termínem pro konání ustavujícího zasedání 1. listopadu 2014, nejzazším termínem pro svolání je 10. listopadu 2014.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 10. 2014 14:33