Stavba nové autobusové zastávky ve směru Humpolec

Během roku 2019 byla realizována stavba nové autobusové zastávky ve směru Humpolec. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Více informací najdete ve fotogalerii https://www.starebriste.cz/fotogalerie/vystavba-nove-autobusove-zastavky-stare-briste-2019 

publicita_zastavka.JPG

Stalo se...

 Adventní setkání 2011

Dne 26.11. 2011 jsme zahájili již tradiční cyklus čtyř adventních setkání, která proběhla v naší kapličce vždy v sobotu od 18 hodin. Jejich cílem je určité zklidnění, uvědomění si, že advent je skutečně velmi zvláštní a výjimečná doba. Na pořadu bylo vždy čtení, příslušné slovo, adventní hymnus a na závěr zapálení svíce na adventním věnci. Až nakonec hořely všechny čtyři. To už byly přede dveřmi Vánoce...

  

Svatá noc 2011

21. prosince roku 1968 odstartovalo v rámci programu přistání člověka na Měsíci na svou misi   Apollo 8. Oběžné dráhy kolem našeho souputníka dosáhlo 24. prosince 1968 a posádka z Vesmíru přečetla 'Vánoční poselství všemu lidstvu'. A právě toto poselství - které jsme si pustili - bylo základem svátečního slova při setkání o 22 hodině v kapličce. Toto vánoční setkání před lety vlastně stálo na počátku všech aktivit, které v naší obci probíhají v nynější době. Takže jsme se opět sešli, zazpívali si společně koledy, popřáli si navzájem krásné svátky a před kapličkou si připili připraveným občerstvením.

 

Živý Betlém 2011

Na svátek svatého Štěpána proběhl v naší obci další Živý Betlém. Konal se již počtvrté. Sešli jsme se již ráno a dopoledne bylo věnováno přípravám. Ve 13:00 byl potom sraz 'figur' na obecním úřadě, kdy  jsme se převlékli a domluvili poslední podrobnosti. Začínalo se na křižovatce před kapličkou, kde se shromáždil početný dav lidí. Vše zahájily fanfáry v podání Swinging Chipses, kterážto kapela potom hudebně celou akci doprovázela. Po fanfárách vousatý prorok na kolenou lkal na údělem národa izraelského, přičemž zdáli přihlížející svatý Josef vyjádřil obavy o jeho zdraví. Potom se ovšem dostavil i s Pannou Marií, aby žádali v kapličce o přístřešek. Načež byli značně neurvale odmítnuti a zmizeli v údolí. Následovalo setkání tří králů a celý velký průvod, v jehož čele kráčeli andělé, se dal do pohybu. Během cesty se četla biblická proroctví a hrály koledy. V improvizovaném Jeruzalémě již čekal Herodes Veliký i se svou manželkou. Z jedné strany měl svého znalce zákona, z druhé potom kata, ke kterému po setkání se třemi králi prohodil, že ho bude v dohledné době zřejmě potřebovat. Nakonec celý průvod dospěl až k betlémské stáji, kde všechny očekávala Svatá rodina v pozadí s ovcemi. Společně se zazpívalo 'Narodil se Kristus Pán' a pak už následovalo klanění všech figur i ostatních účastníků. Poté se povídalo, popíjelo a setkávalo. Nakonec se všechny figury shromáždily ke společnému focení ve stáji. Tady došlo k velkému překvapení, protože se náhle mezi námi zjevil opat želivského kláštera, který se přijel podívat. Takže se s námi vyfotografoval také. Po skončení jsme potom zase vše museli uklidit a po práci se sešli na obecním úřadě k závěrečnému hodnocení. Dle náhodně vyslechnutých názorů jednotlivých účastníků se dá tvrdit, že akce byla nadmíru zdařilá a stala se neodmyslitelnou součástí starobříšťských Vánoc.

 

Silvestr

V poslední den občanského roku proběhlo v budově obecního úřadu společné rozloučení s rokem 2011. Pilo se, povídalo, hrálo, zpívalo a zvláštní pozornost vyvolala kouzelnická show místního mága Rudolfa Jagly st. O půlnoci pak došlo k hromadnému rušení nočního klidu, neboť i rachejtle ze Starých Bříšť doplnily bengál, který v tuto dobu na Vysočině propukl. Takže mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a pohody v roce 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obec Staré Bříště 
 Staré Bříště 11 

 396 01 Humpolec

Tel.: 724369347, 737865598
E-mail: obec@starebriste.cz
Web: www.starebriste.cz    

IČO:  00511234
B.Ú.: 3050855/0300

stažený soubor.png

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola