Stalo se

Stavba nové autobusové zastávky ve směru Humpolec

Během roku 2019 byla realizována stavba nové autobusové zastávky ve směru Humpolec. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Více informací najdete ve fotogalerii https://www.starebriste.cz/fotogalerie/vystavba-nove-autobusove-zastavky-stare-briste-2019 

publicita zastávka

Adventní setkání 2011

Dne 26.11. 2011 jsme zahájili již tradiční cyklus čtyř adventních setkání, která proběhla v naší kapličce vždy v sobotu od 18 hodin. Jejich cílem je určité zklidnění, uvědomění si, že advent je skutečně velmi zvláštní a výjimečná doba. Na pořadu bylo vždy čtení, příslušné slovo, adventní hymnus a na závěr zapálení svíce na adventním věnci. Až nakonec hořely všechny čtyři. To už byly přede dveřmi Vánoce...

Svatá noc 2011

21. prosince roku 1968 odstartovalo v rámci programu přistání člověka na Měsíci na svou misi   Apollo 8. Oběžné dráhy kolem našeho souputníka dosáhlo 24. prosince 1968 a posádka z Vesmíru přečetla 'Vánoční poselství všemu lidstvu'. A právě toto poselství - které jsme si pustili - bylo základem svátečního slova při setkání o 22 hodině v kapličce. Toto vánoční setkání před lety vlastně stálo na počátku všech aktivit, které v naší obci probíhají v nynější době. Takže jsme se opět sešli, zazpívali si společně koledy, popřáli si navzájem krásné svátky a před kapličkou si připili připraveným občerstvením.

Živý Betlém 2011

Na svátek svatého Štěpána proběhl v naší obci další Živý Betlém. Konal se již počtvrté. Sešli jsme se již ráno a dopoledne bylo věnováno přípravám. Ve 13:00 byl potom sraz 'figur' na obecním úřadě, kdy  jsme se převlékli a domluvili poslední podrobnosti. Začínalo se na křižovatce před kapličkou, kde se shromáždil početný dav lidí. Vše zahájily fanfáry v podání Swinging Chipses, kterážto kapela potom hudebně celou akci doprovázela. Po fanfárách vousatý prorok na kolenou lkal na údělem národa izraelského, přičemž zdáli přihlížející svatý Josef vyjádřil obavy o jeho zdraví. Potom se ovšem dostavil i s Pannou Marií, aby žádali v kapličce o přístřešek. Načež byli značně neurvale odmítnuti a zmizeli v údolí. Následovalo setkání tří králů a celý velký průvod, v jehož čele kráčeli andělé, se dal do pohybu. Během cesty se četla biblická proroctví a hrály koledy. V improvizovaném Jeruzalémě již čekal Herodes Veliký i se svou manželkou. Z jedné strany měl svého znalce zákona, z druhé potom kata, ke kterému po setkání se třemi králi prohodil, že ho bude v dohledné době zřejmě potřebovat. Nakonec celý průvod dospěl až k betlémské stáji, kde všechny očekávala Svatá rodina v pozadí s ovcemi. Společně se zazpívalo 'Narodil se Kristus Pán' a pak už následovalo klanění všech figur i ostatních účastníků. Poté se povídalo, popíjelo a setkávalo. Nakonec se všechny figury shromáždily ke společnému focení ve stáji. Tady došlo k velkému překvapení, protože se náhle mezi námi zjevil opat želivského kláštera, který se přijel podívat. Takže se s námi vyfotografoval také. Po skončení jsme potom zase vše museli uklidit a po práci se sešli na obecním úřadě k závěrečnému hodnocení. Dle náhodně vyslechnutých názorů jednotlivých účastníků se dá tvrdit, že akce byla nadmíru zdařilá a stala se neodmyslitelnou součástí starobříšťských Vánoc.

Silvestr

V poslední den občanského roku proběhlo v budově obecního úřadu společné rozloučení s rokem 2011. Pilo se, povídalo, hrálo, zpívalo a zvláštní pozornost vyvolala kouzelnická show místního mága Rudolfa Jagly st. O půlnoci pak došlo k hromadnému rušení nočního klidu, neboť i rachejtle ze Starých Bříšť doplnily bengál, který v tuto dobu na Vysočině propukl. Takže mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a pohody v roce 2012.